سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

آیا بلوکی از نیروهای جمهوری خواه قابل تصور است؟ این نیروها چه نقشی می توانند درمبارزه برای تحقق شرایط انتخابات آزاد و انتخابات پیش رو در ایران ایفا کنند؟
محمد امینی ، مهران مصطفوی و مسعود فتحی

تاريخ: شنبه ۸ بهمن سال ۱۳۹۰ برابر با 28 ژانویه 2012
ساعت: 14:30 به وقت شرق امریکا – 20:30به وقت اروپای مرکزی – 23:00 به وقت ایران
مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran

هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل فکري همه گرايشات و نحله‌هاي ايراني، با رعايت فرهنگ گفتگو و پاسداشت احترام متقابل ، است!
ایمیل تماس : paltalkeji@yahoo.com
برگزار کننده : گروه پالتاک اتحاد جمهوری خواهان ايران

__._,_.___